Paylaşın

YEŞİL BİLGİ

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

Yeşil bina değerlendirme sistemleri nelerdir? Neden yeşil bina sertifikası alalım? Yeşil bina standartlarının kullanımının faydaları nelerdir?

Hem standartlar hem de ürün sertifikaları, bir ürünün sürdürülebilirliği veya performans seviyesinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Bununla birlikte, her biri, projenin tamamının sürdürülebilir olmasını sağlamak için daha büyük bir sürecin bir parçası olarak düşünülerek genel proje hedeflerine entegre edilmelidir.
Yeşil bina değerlendirme veya sertifika sistemleri projeyi bir bütün olarak ele almak için odağı genişletirler.
Değerlendirme sistemleri, belirli çevre hedefleri ve gereksinimleri ile göreceli uygunluk veya performans seviyelerini değerlendiren veya ödüllendiren bir tür bina onaylama sistemi türüdür. Değerlendirme sistemleri ve sertifikasyon sistemleri sıkça birbirinin yerine kullanılırlar.

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

“Yeşil bina” değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri, yerleşimden tasarıma, inşaat, işletme, bakım, yenileme ve yıkıma kadar bir binanın yaşam döngüsü boyunca, çevresel olarak sorumlu ve kaynak verimliliği olan projeler oluşturmak için entegre bir tasarım süreci gerektirir. Bu programlardan bir kaçı, suya veya enerjiye odaklanan tek özellikli, diğerleri ise su ve enerjiye ek olarak çoklu özellikli emisyonlar, toksisite ve genel çevre performansıdır.

Felsefe, yaklaşım ve belgelendirme yöntemi bu sistemler arasında farklı olmakla birlikte, hepsinin ortak hedefi, bu programlar kapsamındaki sertifikalı projelerin yapılı çevrenin insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak üzere tasarlanmış olmasıdır.

Müstakil evlerden ve ticaret binalarından mahalle ve semtlerin tümünü kapsayan, her proje türüne değinen yeşil bina değerlendirme sistemleri var. Hem yeni inşaatlar için, planlama ve tasarım sürecinde alınan kararlara ve inşaat sürecindeki uygulamalara odaklanan, hem de mevcut binalar için binanın ömrü boyunca işletmesine ve bakımına odaklanan değerlendirme sistemleri mevcuttur. Değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasının başlıca sebebi yeşilin daha net tanımlanması, uygulanması ve ölçülmesi gerektiğidir.

Amerika’da Enerji Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hakları Departmanı ve Çevre Koruma Dairesi gibi ülke çapında federal, eyalet ve belediye kuruluşları, kamu binalarının tasarımında, inşasında ve yenilenmesinde yeşil bina kurallarını izleyerek enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği birleştirmede öncülük yaptı. Dünyada da bir çok devlet ve büyük şehir, yeni yapılan kamu binalarında yeşili projelerine dahil etmiştir.

 YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

Hangi standart, sertifikasyon veya değerlendirme sisteminin kullanılması gerektiğini belirlemek için aşağıdakileri sorun:
Değerlendirmeyi yapan kuruluş kimdir?
Birinci taraf, ikinci taraf veya üçüncü taraf tarafından mı yapılmaktadır?
Birinci taraf değerlendirmesi, doğrudan talepte bulunan veya talepten yararlanabilecek olan kuruluştan gelen (kuruluş içi-üretici) değerlendirmedir. İkinci taraf değerlendirmesi, bir ticaret birliği gibi ilgili taraf tarafından gerçekleştirilir(potansiyel bir tedarikçi veya müşteri). Üçüncü taraf değerlendirmesi, maddi çıkarları olmayan veya değerlendirmenin sonucuyla bağlantılı olmayan bağımsız bir tarafça yürütülür (onaylanmış kuruluş).

 YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

İnşaat sektörüne maliyet bilgileri sağlayan RSMeans'e göre, bir bina derecelendirmesini veya sertifikasyon sistemini değerlendirirken göz önüne alınması gereken dört ilke var:
Bilim tabanlı - Sonuçlar ve kararlar, aynı standardı kullanarak başkaları tarafından tekrarlanabilir olmalıdır.
Şeffaf - Sertifikayı vermek için standartlar ve süreç, şeffaf ve incelemeye açık olmalıdır.
Tarafsız - Sertifikasyon kuruluşu çatışma içermemelidir.
İlerici - Standartlar, işi her zamanki gibi ödüllendirmek yerine endüstri uygulamalarını geliştirmelidir.

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

Neden yeşil bina değerlendirmesi veya sertifikasyonu alalım?
Bir proje için yeşil bina belgesi almak istemenin çeşitli sebepleri vardır. Herhangi bir değerlendirme sistemi aracılığıyla belgelendirme, projenin yeşil doğasının doğrulanmasını sağlar ve daha sürdürülebilir bir bina oluşturma süreci boyunca mal sahipleri ile tasarım ve inşaat ekipleri için değerli bir eğitim ve pazarlama aracı olabilir. Yeşil bina sertifikasyonu, müşteriler, proje sahipleri, tasarımcılar ve kullanıcılar için sürdürülebilir inşaat uygulamalarını geliştirmenin ve tanıtmanın teşvik edici bir yolu olabilir.
Ama şunu da not edelim; bir binanın sürdürülebilir ve iyi inşa edilmiş olması için onaylanması gerekmez.
Değerlendirme sistemleri içindeki yönergeler "yeşil" seçeneklerle dolu bir pazarı netleştirmek için de yardımcı olur. Değerlendirme sistemleri aynı zamanda hangi yeşil standartların takip edilmesi gerektiğini ve inşaat şartnamelerine ne tür yeşil ürünlerin dahil edileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

Sonuçta, bir proje için takip edilen sertifika sistemi türü tek bir projeye bağlı; bu sertifikalandırma sistemlerinden hiç biri tek boyutlu bir sistem değildir.
Projelerin dinamik yapısı bir sisteme uymayabilir, ancak bir başkasını tercih edebilir. Seçim, her projenin benzersizliğine, projenin ihtiyaçlarına ve proje yeri, boyutu, bütçesi ve genel proje hedefleri gibi gerekliliklere bağlıdır. Ayrıca, maliyet, kullanım kolaylığı ve bina performansı gibi önemli konuları karşılaştırmak, hangi bina değerlendirme sisteminin uygulanabilir olduğunu ve hangi sertifikasyon seviyesinin mümkün olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bina değerlendirme ve belgelendirme sistemleri değişime ve gelişime açık bir haldedir ve her zamankinden daha yüksek sürdürülebilirlik seviyesine ulaşmak için yeni standartları ve hedefleri yansıtacak şekilde rafine edilmeye devam edilmektedir. Bu nedenle, bu programların en güncel sürümlerini araştırmak, en iyi sonuçların elde edilmesi için karşılanması gereken belirli gereksinimleri anlamak için önemlidir.

 YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 2: Yeşil Bina Değerlendirme Ve Belgelendirme Sistemleri

Yeşil bina standartlarının kullanımının faydaları ve sertifikasyon sistemleri
Genellikle standartlar, değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri kullanılarak başarılan sürdürülebilir tasarım için ekonomik ve çevresel faydalar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.

LEED onaylı binalar üzerine araştırma yapan USGBC, enerji, karbon, su ve atığın azaltılabileceğini ve bu sayede sırasıyla %30 ile %97 oranında tasarruf sağladığını bulmuştur.
Yeşil binaların işletme maliyetleri %8-9 oranında düşerken, değer artışı %7.5 kadar çıkabilir. Sürdürülebilir birçok yapı, yatırım getirisi % 3.5'lik artış ve % 3'lük kira artışıyla birlikte % 6.6'ya kadar artışlar gördü.

Yüksek verimlilik ve artan kullanıcı sağlığı, daha iyi iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatmada artış ve yeşil binalar içinde daha sağlıklı materyaller ve ürünlerin kullanılması yeşil binaların diğer yararlarıdır.

ABD Genel Hizmetler İdaresi GSA'nın yaptığı benzer bir araştırmada, tüm bina perspektifinden analiz edilen 12 sürdürülebilir binanın, daha az işletme maliyetine, mükemmel enerji performansına ve tipik ticari bina kullanıcılarına göre daha fazla kullanıcı memnuniyetine sahip olduğu görüldü. 12 GSA binasının enerji, su, bakım ve işletme, atık, geri dönüşüm, taşıma ve kullanıcı memnuniyeti ölçümleri endüstri standardı performansıyla karşılaştırıldı.

Bu faydalar mümkün olmakla birlikte, faydaların, iklim, topoğrafya, zamanlama, kredi sinerjileri ve yerel yapı standartları gibi faktörlere bağlı olduklarını belirtmek önemlidir.

YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 1: Yeşil Bina Nedir?, Bina Standartları, Yeşil Yönetmelikler
YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 3: LEED Sertifikası Nedir?
YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 4: BREEAM Sertifikası Nedir?
YEŞİL BİNALAR HAKKINDA HER ŞEY 5: Uluslararası Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri

 


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Zehra Karahasan

Editor - yesilodak.com