Kullanım ve Gizlilik

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), https://www.yesilodak.com/ ile (Bundan sonra kısaca "Yesilodak.com" olarak anılacaktır) üye olacak ya da Yesilodak.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 1. Yesilodak.com, tasarım, mimarlık ve çevre ile ilgili yenilenebilir, yenilikçi teknolojileri, tasarımları, uygulamaları, haberleri ve malzemeleri takip ederek güncel ve popüler içerikler paylaşan ve üyelerine haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
 2. Kullanıcı, yesilodak.com’a üye olarak veya yesilodak.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. Kullanıcı, yesilodak.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, yesilodak.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 4. Kullanıcı’nın yesilodak.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Yesilodak Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak yesilodak.com’a üye olması gerekmektedir.
 5. Kullanıcı, yesilodak.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, yesilodak.com’un Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere yesilodak.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin yesilodak.com tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 6. Kullanıcı, yesilodak.com’un dilediği zaman tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda yesilodak.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 7. yesilodak.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar yesilodak.com’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
 8. yesilodak.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler yesilodak.com tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 9. yesilodak.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, yesilodak.com’a üyeler tarafından girileceği gibi yesilodak.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 10. yesilodak.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından yesilodak.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 11. yesilodak.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden yesilodak.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. yesilodak.com, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, yesilodak.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 12. yesilodak.com, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 13. yesilodak.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, yesilodak.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, yesilodak.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 14. yesilodak.com'da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 15. Kullanıcı, yesilodak.com'a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 16. yesilodak.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 17. yesilodak.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal yesilodak.com ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 18. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere yesilodak.com’da yer alan tüm içerikler ile yesilodak markası ve yesilodak.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yesilodak.com’a aittir veya yesilodak.com tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler yesilodak.com’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; yesilodak.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 19. Tüm mali hakları yesilodak.com’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 20. yesilodak.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için yesilodak.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, yesilodak.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması yesilodak.com’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 21. Kullanıcı, yesilodak.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını yesilodak.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 20. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı yesilodak.com’un yazılı onayına tabidir.
 22. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı yesilodak.com’un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 23. yesilodak.com hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 24. yesilodak.com’un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, yesilodak.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 25. Kullanıcı’nın yesilodak.com’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak yesilodak.com’a verdiği veya erişimine onay verdiği bilgilerdir. yesilodak.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak yesilodak.com, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 26. yesilodak.com, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber yesilodak.com tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde yesilodak.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, yesilodak.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla yesilodak.com tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 27. yesilodak.com, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 28. Kullanıcı, yesilodak.com’u ziyaret ettiği süre boyunca yesilodak.com, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 29. yesilodak.com, zaman zaman yesilodak.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları yesilodak.com’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak yesilodak.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak yesilodak.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 30. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 31. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, yesilodak.com’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 32. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın yesilodak.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile yesilodak.com’un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın yesilodak.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini yesilodak.com’a yazılı olarak bildirecektir. yesilodak.com’un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın yesilodak.com’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve yesilodak.com’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 33. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 34. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 35. Bu Sözleşme, yesilodak.com’a yeni özellikler eklendikçe veya yesilodak.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın yesilodak.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

Üyelik sözleşmesiyle veya yesilodak.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

E-posta: info@yesilodak.com

 

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın yesilodak.com'a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle yesilodak.com’un kullanıcı'nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın yesilodak.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

E-posta: info@yesilodak.com