Paylaşın

ÇEVRE YEŞİL BİLGİ

Sürdürülebilir şehirler için elektrikli otobüslere geçiş nasıl yapılacak?

Şehirlerin nasıl elektrikli otobüse geçiş sağlayabileceklerini ve önlerindeki engelleri ele alan iki yeni rapordaki örnek şehir uygulamalarında İzmir de yer alıyor.

Sürdürülebilir kentsel gelişimi hayata geçirmek için çalışmalar yürüten WRI Ross Center for Sustainable Cities yeni raporunda e-otobüslerin ilk uygulayıcıları olan 16 şehrin deneyimlerinden edinilen dersleri araştırıyor.

Belediyeler tarafından kullanılan elektrikli otobüslerin kullanımı, son yıllarda hızlanarak 2011 ve 2017 yılları arasında 80 kattan fazla arttı.
Sürdürülebilir şehirler için elektrikli otobüslere geçiş nasıl yapılacak?

Egzoz emisyonu 0 olan elektrikli otobüsler sayesinde iyi bir hava kalitesi ve iklim faydası sağlanabilir. Ancak hala çok fazla şehir uygulamaya karşı.

Elektrikli otobüslere ve diğer düşük karbonlu teknolojilere yapılan yatırımın, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından belirlenen şekilde küresel ısınmayı güvenli eşiğin altında tutması için önümüzdeki yirmi yılda ikiye katlanması gerekiyor.

Elektrikli otobüsleri kullanma girişiminde bulunan 16 şehrin deneyimlerini inceleyen Dünya Kaynakları Enstitüsü WRI’nın yeni araştırmasına göre, bu amaca ulaşmak için belirli engellerin aşılması ve kilit faktörlerin teşvik edilmesi gerekiyor.

Elektrikli Otobüsleri Kabul Etmenin Önündeki Engeller (Barriers to Adopting Electric Buses) ve Dünya Çapındaki Şehirlerde Elektrikli Otobüslerin Kabulü Nasıl Sağlanacaktır (How to Enable Electric Bus Adoption in Cities Worldwide) adlı 2 WRI raporu, somut örnekler kullanarak elektrikli otobüs benimseme hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda adım adım rehberlik etti.

Bugüne dek elektrikli otobüs kullanımı son derece düzensiz.

Raporu hazırlayan ekipten, WRI Ross Center for Sustainable Cities’de Elektrikli Araçlar Küresel Kıdemli Müdürü Camron Gorguinpour, “Uzun vadeli işletme maliyetlerini azaltmada, hava kirliliğini azaltmada ve iklim değişikliği ile mücadelede kazanılacak değere rağmen, bugüne dek elektrikli otobüs kullanımı son derece düzensiz. Her şehir bazı problemlerle karşılaştı. Bu analiz, başkalarının bu engellemeleri ve onlardan nasıl kaçınılacağını anlamalarına yardımcı oluyor” dedi.

Bugün yollardaki elektrikli otobüslerin %99'u Çin şehirlerinde bulunuyor.

Çin’in bu alanda öncü konumu, değerli görüşler ortaya koydu. Shenzhen şehri, sadece beş yıl içinde, 16 binden fazla araçla dünyanın en büyük %100 elektrikli otobüs filosunu işletiyor.

Elektrikli otobüsler tipik olarak klasik dizel otobüslerden iki veya üç kat daha pahalı. Ancak uzun dönemde düşük karbon emisyonlarından işletme maliyetlerine kadar birçok avantajı vardır.

İzmir'de kullanılan 20 elektrikli otobüsün işletme maliyetleri, geleneksel otobüslere göre toplam yakıt maliyetlerinde %84, bakım maliyetlerinde %60'lık bir azalmaya yol açmıştır.

İzmir’de otobüsleri şarj etmek için elektrik sağlamak amacıyla bir güneş enerjisi santrali kullanılması, yıllık yaklaşık 420 ton CO2 emisyonundan kaçınılmasına neden oldu.

Raporlar, tam elektrikli otobüs kullanımına doğru ilerlemek isteyen paydaşların atması gereken toplam dokuz adımı tanımlamaktadır. İlk beş adım, ön hazırlık ve planlamayı kapsamaktadır, sonraki dört adım ise kitlesel kabullenmeye ulaşmak için nasıl ölçekleneceğini ele almaktadır.

Finansman başarının önündeki en büyük engeldir.

Elektrikli otobüslerin özelliklerine daha uygun olan özelleştirilmiş tedarik planlarının yanı sıra maliyet ve riskleri çeşitlendirmek ve yeniden tahsis etmek için yeni finansal araçların uygulanması, Latin Amerika'yı elektrikli otobüslerin kullanımına götüren Santiago, Şili gibi yerlerde umut verici sonuçlar verdi.

Elektrikli araçlara geçenlerin karşılaştığı daha az bilinen sorunlar arasında arazi ve yeterli elektrik kaynağına erişim bulunmaktadır.

Örneğin, Güney Afrika, Cape Town’daki plancılar, şarj altyapısı ve yeni park şemaları için gerekli otobüs duraklarının, şarj altyapısını ve daha büyük araçları karşılamak için %40 daha büyük olduğunu buldu.

Philadelphia'daki ulaşım yetkilileri, mevcut elektrik şarj kapasitesinin otobüs filosunun sadece %7'sini karşıladığını tespit etti.

Çok az sayıda şehir ve ulusal hükümet, ihtiyaç duyulacak olan elektrik şebekelerini yükseltme planlaması yaptı.

Çin'in Zhengzhou kentinde, elektrikli otobüsler de dahil olmak üzere elektrikli araçların, 2020 yılına kadar kentin toplam elektrik yükünün %36'sını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Raporlarda yetkililer için en önemli meselenin elektrikli otobüs projelerinin ölçeği olduğunu vurguluyor.

Elektrikli otobüslere geçiş aşamasındaki şehirler, ne yapılabileceğine karar vermeli ve yapılandırılmış ancak esnek pilot programlar gibi birleşik eylemler gerçekleştirmelidir.

Ölçeklendirilecek şehirler, fayda-maliyet analizleri ve uygulanabilir, zamana bağlı hedefler dahil, altyapı ve satın alma ile ilgili uzun vadeli planları şekillendirmeli ve uygulamalıdır.

WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi Genel Müdürü Ani Dasgupta, “Elektrikli otobüsler daha popüler hale geldikçe ve şehirler hava kalitesini iyileştirme ve sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki büyük potansiyellerini anladıkça, bu türden bir ilk analiz paha biçilemez rehberlik sağlıyor” dedi.  “Ayrıntılı vaka çalışmaları ve net sonraki adımlar, daha fazla şehrin tam olarak faydalanabilmesi için elektrikli otobüslerin zorluklarını ve fırsatlarını belirginleştiriyor.”

Kaynak: wri.org


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Alican Engin

Editor - yesilodak.com