YEŞİL BİLGİ

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler

Eylül 2015'te, 193 dünya lideri, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk, eşitsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Küresel Hedefi kabul etti.

avatar
Zehra Karahasan

Editor - yesilodak.com


25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler'in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti.

Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planıdır, aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaktır. Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir.

 

Küresel Hedefler

 

Hedef 1. Yoksulluğa Son

Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek

Hedef 2. Açlığa Son

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Hedef 3. Sağlıklı Bireyler

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak

Hedef 4. Nitelikli Eğitim

Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

Hedef 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

Hedef 6. Temiz Su Ve Sıhhi Koşullar

Herkes için suya ve sıhhi koşullara erişimi ve suyun ve sıhhi koşulların sürdürülebilir yönetimini güvence altına almak

Hedef 7. Erişilebilir Ve Temiz Enerji

Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

Hedef 8. İnsana Yakışır İş Ve Ekonomik Büyüme

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

Hedef 9. Sanayi, Yenilikçilik Ve Altyapı

Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

Hedef 10. Eşitsizliklerin Azaltılması

Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 11. Sürdürülebilir Şehir Ve Yaşam Alanları

Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak

Hedef 12. Sorumlu Tüketim Ve Üretim

Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

Hedef 13. İklim Eylemi

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

Hedef 14. Sudaki Yaşam

Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

Hedef 15. Karasal Yaşam

Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak

Hedef 16. Barış Ve Adalet

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

Hedef 17. Hedefler İçin Ortaklıklar

Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler

undp.org


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.