Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması

ETKİNLİK 31 Ekim, 2017

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması

Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmuştur. Yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler Birliği, 67 üye belediyesiyle “Herkes için sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için çalışmaktadır. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarının akredite olmuş bir üyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği, hem Birlik olarak hem de DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi belediyeleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005–2020 yıllarını kapsayan strateji planına göre “Sağlıklı şehir bilincini yaygınlaştırmaya çalışarak sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi konular ile ilgili eğitimler düzenleyerek danışmanlık yapmaktır.”

Bu stratejik amaç doğrultusunda gerek düzenlenen eğitim ve konferanslarla gerekse yayınlarla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan Sağlıklı Kentler Birliği, başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla her yıl Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” düzenlemektedir.

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride verilen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü”nün üyeler arasında yarattığı rekabet şehircilik için güzel örneklerin ortaya çıkarılmasını desteklemektedir.

PROJE BAŞVURU SÜRESİ VE TAKVİMİ

Ödül Şartname İlanı: Mayıs 2017

Proje Son Başvuru Tarihi:   18 Ağustos 2017 / Saat 17.00    (18 Ağustos 2017 tarihi saat 17:00’den sonra elden veya posta yoluyla  gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Jüri Değerlendirme Tarihi:  14 Eylül 2017

Ödül Töreni Tarihi: Ekim 2017 / Sağlıklı Kentler Birliği  Kahramanmaraş Konferansı

KATILMA ŞARTLARI

Birlik Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğünden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi dışındaki tüm üye belediyeler en iyi uygulama yarışması için başvurabileceklerdir. Değerlendirmeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer ilçe belediyeleri için ayrı ayrı yapılacaktır. Belediyeler her kategoriden en fazla 2 proje ile başvurabilirler.

 

Kaynak:   skb

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK HAKKINDA

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR