Mimari ve Tasarım Zirvesi

ETKİNLİK 20 Kasım, 2017

Mimari ve Tasarım Zirvesi

Mimarlığın, İç Mimarlığın ve Endüstriyel Tasarım’ın kapsam ve değerini, güncel uluslararası odaklarla tartışacağı etkinlik, 14-15 Nisan 2017’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Teması ‘Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinlerarası İlişkiler’ olarak belirlenen zirve öncelikle mimarlık mesleğinin taşıdığı işlevsel ve sanatsal özellikler göz önüne alındığında başta güzel sanatlar, endüstri ürünleri, mühendislik, felsefe, psikoloji, sosyoloji olmak üzere çok disiplinle ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflemektedir. Mimari tasarımında verimliliği sağlamanın ön koşulu hiç kuşkusuz ki farklı disiplinlerle kurulacak programlı ilişkilerle mümkündür.

Yaşamı yeniden biçimlendirerek değişime imkân tanıyan ve her alanda yaratıcılığın gelişiminde disiplinlerarası işbirliğinden yararlanmanın gerektiği yadsınamaz. D.N. Perkins’in ‘Disiplinlerin kesiştiği noktada yenilik olasılığı artar’ diyerek vurguladığı gibi Uluslararası Mimari Tasarım Zirvesi de mimari tasarıma yeni açınımlar kazandıracak bir platform oluşturacaktır.

‘Mimari ve Tasarım Zirvesi’ Mimarlığın, İç Mimarlığın ve Tasarımın kapsam ve değerini, güncel uluslararası odaklarla tartışarak toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.

 

Kaynak:  mimaritasarimzirvesi.com

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK HAKKINDA

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR