Paylaşın


ÇEVRE YEŞİL BİLGİ

2016’dan 2040’a Enerjinin Geleceğine Bakış

Küresel enerji sisteminde büyük dönüşümler öngören Uluslararası Enerji Ajansı'nın “Dünya Enerji Görünümü 2016” raporuna göre, 2040 yılının kazananları Yenilenebilir Enerji ve Doğalgaz olacak.

IEA - Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü 2016 (World Energy Outlook 2016) raporuna göre, gelecek yıllarda gerçekleşecek küresel enerji sistemindeki büyük dönüşümlerin bir sonucu olarak, 2040 yılında enerji talebi karşılama yarışının kazananları, yenilenebilir enerji ve doğalgaz olacak.

Paris İklim Değişikliği Anlaşması için verilen sözlerin detaylı analizi, fosil yakıtların devrinin henüz bitmediğini ve daha iddialı iklim hedeflerine ulaşma zorluğunun altını çiziyor. Hükümet politikaları ve enerji sektöründeki maliyetlerin düşmesi, önümüzdeki 25 yılda her iki yenilenebilir maddenin de üretiminin iki katına çıkmasını ve enerji verimliliğinde iyileşme sağlayacak. Doğal gaz rolünü genişletirken kömür ve petrolün payları gerilemeye devam edecek.

2016’dan 2040’a Enerjinin Geleceğine Bakış

 Yenilenebilir Enerjinin Elektrik Üretimindeki Payı %23’ten %37’ye Çıkacak

 

IEA'nın İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, "Önümüzdeki 25 yılda, doğalgaz, özellikle de rüzgar ve güneşi net kazananlar olarak görüyoruz, onlar önceki 25 yıllık kömür şampiyonunun yerini alıyor" dedi. “Fakat, küresel enerjinin geleceği ile ilgili tek bir hikaye yok: Uygulamada devlet politikaları buradan nereye gideceğimizi belirleyecek."

WEO-2016'da açıklanan küresel enerji karışımının bu dönüşümü, enerji güvenliği risklerinin de geliştiği anlamına gelir. Petrol ve doğalgaz arzı ile ilgili geleneksel endişeler halen devam etmekte ve yatırım seviyelerinde kaydedilen düşüşlerle güçlenmektedir.

Uzun vadede, petrol ve doğalgaz yatırımları talebi karşılamak ve azalan üretimi değiştirmek için gerekli olmayı sürdürüyor ancak yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin artması pek çok ülkedeki petrol ve gaz ithalatını azaltıyor.

Artan LNG (sıvı doğal gaz) sevkiyatları da gaz güvenliğinin nasıl algılanacağını değiştiriyor. Aynı zamanda, elektrik üretimindeki, özellikle rüzgar ve güneş enerjisindeki yenilenebilir enerjilerin değişken doğası elektrik güvenliğine yeni bir odaklanma gerektirmektedir.

 2016’dan 2040’a Enerjinin Geleceğine Bakış

2016’da 1.3 Milyon Olan Elektrikli Araçların Sayısı 2040’da 150 Milyon Olacak

 

WEO-2016'ya göre, küresel petrol talebi, çoğunlukla kara nakliyesinde, havacılıkta ve petrokimyasalarda kolaylıkla petrol alternatiflerinin bulunmaması nedeniyle 2040 yılına kadar büyümeye devam ediyor. Bununla birlikte, binek otomobillerin sayısı önümüzdeki çeyrek yüzyılda iki katına çıkmasına rağmen binek otomobillerindeki petrol talebi azalmakta, bunun nedeni ağırlıklı olarak verimlilikteki iyileştirmeler olmakla birlikte, biyoyakıtlar ve elektrikli otomobillerin kullanımının artmasıdır.

 

Doğal Gaz Talebi % 50 Büyüyecek, Küresel Enerji Karışımında Kömürü Aşacak

 

Kömür tüketiminde önümüzdeki 25 yıl içerisinde hava kirliliği ile mücadele ve yakıt karışımının çeşitlendirilmesi çabaları nedeniyle Çin'deki talep azalmaya başladığı için yeteri kadar gelişme görülmemektedir.

2000 yılından bu yana, LNG'nin boru hatlarının üstesinden gelmesi ve küresel uzun mesafe doğal gaz ticaretinin yarısından fazlasına ulaşmasıyla gaz piyasası da değişiyor. Zaten iyi tedarik edilmiş bir pazarda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gelen LNG, daha rekabetçi pazarlara geçiş ve sözleşme şartlarında ve fiyatlamada değişikliklere neden oluyor.

2016’dan 2040’a Enerjinin Geleceğine Bakış 

Enerji Sektörü Karbon Emisyonlarında Yıllık Ortalama % 0.5 Artış Olacak

 

4 Kasım'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması, küresel ısınmaya karşı mücadelede atılmış önemli bir adımdır. Ancak daha iddialı iklim hedeflerine ulaşmak son derece zorlayıcı olacak ve de karbonizasyon ve verimlilik aşamasında değişiklik için yeni bir adım atılması  gerekecek.

Şu anki uluslararası taahhütlerin uygulanması, 2000 yılından bu yana yılda ortalama 650 milyon ton olan enerji ile ilgili karbon emisyonlarında öngörülen artışın ile 2040 yılında yaklaşık 150 milyon tona yavaşlamasına neden olacaktır.

Bu önemli bir başarı olsa da, ortalama küresel sıcaklıktaki artış 2100 yılına kadar sadece 2.7 °C'ye sınırlanacağı için, iklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek için yeterli değildir.

 2016’dan 2040’a Enerjinin Geleceğine Bakış

Enerji Sektörü 2 °C Hedefi İçin 2100 Yılına Kadar Karbon-Nötr Olmalıdır

 

2 °C'ye giden yol zor olsa da, daha düşük karbon teknolojilerini ve enerji verimliliğini hızlandıracak politikalar tüm sektörlerde uygulanırsa başarılabilir.

Bu da önümüzdeki birkaç yıl içinde karbon emisyonlarının zirve yapmasını ve yüzyılın sonuna kadar küresel ekonominin karbon nötr hale gelmesini isteyecektir.

Örneğin, WEO-2016  2 °C senaryosuna göre, elektrikli otomobillerin sayısı 2040 yılına kadar 700 milyonu aşmalı ve günde 6 milyon varilden fazla petrol talebinin yerini almalıdır. Sıcaklık kazanımlarını 2 °C'nin üzerine çıkarmaya yönelik tutkular, daha büyük çaba gerektirir.

Dr. Fatih Birol, "Yenilenebilir enerjiler, gelecek yıllarda çok büyük ilerleme kaydediyor ancak kazançları büyük ölçüde elektrik üretimi ile sınırlı kalıyor" dedi. "Yenilenebilir öykünün bir sonraki sınırı, muazzam büyüme potansiyelinin bulunduğu endüstriyel, yapı ve ulaşım sektörlerinde kullanımlarını genişletmek" dedi.

 

Kaynak: iea.org


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Alican Engin

Editor - yesilodak.com